Ontwikkelingsupdate

In de ontwikkeling van de plannen voor ROTO is de historische gelaagdheid van het Roto-gebied een belangrijk thema. Zo zullen de hallen met sheddaken worden behouden om het historische karakter voort te zetten. De bedrijvigheid rondom dit pand in combinatie met de cultuurhistorische waarde maakt Roto een interessante woonomgeving.

Door de combinatie van wonen en werken op deze locatie wordt een aantrekkelijk stedelijk gebied ontwikkeld voor doelgroepen die op dit moment hun plek nog niet weten te vinden in de stad. Tevens draagt deze combinatie bij aan de economische ontwikkeling van Deventer. De rijke geschiedenis van het Roto-terrein in combinatie met de ligging tussen verschillende werkgebieden resulteert in een dynamische buurt met hoge verblijfskwaliteit.

Roto wordt een wijk die nieuwe doelgroepen aantrekt:

De young professional:

– die aantrekkelijk en betaalbaar wil wonen in de nabijheid van werk;
– de levendige binnenstad in korte nabijheid wenst;
– en wil profiteren van de locatie als scharnierpunt van de kennisas.

De vitale ouderen:

– die willen wonen in een wijk met stedelijk karakter;
– wensten te profiteren van de hoofdgroenstructuur van Deventer en de nabijheid van de binnenstad;
– en graag recreëren bij het nabijgelegen water.

De creatieve stedeling:

– die de ideale combinatie van wonen en werken waardeert;
– wil wonen in een inspirerende omgeving met een rijke historie;
– en de vrijheid om te innoveren en experimenteren hoog in het vaandel heeft staan.