Intentieovereenkomst

Als uitkomst van de afstemming met de gemeente Deventer is er een Intentieovereenkomst getekend. Er zijn drie mogelijke scenario’s voor de invulling van het terrein ontwikkeld die zullen worden voorgelegd aan de Focusgroep, een  groep Deventernaren die betrokkenheid met de herontwikkeling van dit gebied hebben. Op basis van de drie scenario’s en de reacties daarop wordt een Masterplan opgesteld. Nadat dit masterplan is goedgekeurd door de gemeente Deventer vormt dit de basis voor het opstellen van het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van Roto Deventer.

In de komende periode zullen er kleinschalige sloopwerken worden uitgevoerd. Het projectteam is daarbij steeds op zoek naar de mogelijkheden om materialen te hergebruiken bij de realisatie van de nieuwe ontwikkeling.