07.11 2023

Het Masterplan incl. bijlagen is online beschikbaar!

Het college heeft het Masterplan voor Roto op 29 juni 2023 vastgesteld. Vervolgens heeft de Raad het Masterplan voor ROTO in behandeling genomen op de raadstafels van 13 en 20 september en 4 oktober 2023. Op 18 oktober heeft de Raad het Masterplan vastgesteld. Het Masterplan inclusief haar bijlagen is vanaf nu online beschikbaar.

Klik hier om het Masterplan te downloaden

Download hier de bijlagen

18.08 2022

Notulen stadsbrede informatieavond

De notulen van de stadsbrede informatiebijeenkomst op dinsdagavond 12 juli zijn te vinden via onderstaande link.

Roto Smeets verslag informatiebijeenkomst 26072022

Heeft u interesse om te wonen of te werken in het toekomstige ROTO? Klik dan hier.

28.07 2022

Stadsbrede informatieavond

Afgelopen dinsdagavond 12 juli organiseerde de SVE Group samen met haar partners een stadsbrede informatiebijeenkomst voor alle geïnteresseerden van het RotoSmeets-terrein. Het was een mooie avond waar ruim 160 bezoekers op afgekomen zijn. Middels afbeeldingen en een maquette is het plan gepresenteerd door verschillende leden van het projectteam. Er was de gelegenheid om opmerkingen te maken en vragen te stellen. Het projectteam zal deze opmerkingen meenemen in het vervolgtraject.

Heeft u interesse om te wonen of te werken in het toekomstige ROTO? Klik dan hier.

05.07 2022

Informatiebijeenkomst herontwikkeling ROTO Smeets

Op dinsdagavond 12 juli aanstaande organiseert SVE Group samen met haar partners een brede informatiebijeenkomst voor de omgeving van het ROTO Smeets-terrein. Nu het Concept Masterplan bijna gereed is, willen wij u graag meenemen in de uitgangspunten van dit plan en horen wij graag uw reactie. Daarbij staan diverse thema’s centraal, zoals de ruimtelijke structuur, het woon- en werkprogramma en het landschap en de openbare ruimte.

Alle nabijgelegen omwonenden en ondernemers zijn via huis-aan-huisbrieven uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Wilt u ook hierbij aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail naar office@dietz.nl. Hierbij verzoeken wij u ook door te geven met hoeveel mensen u aanwezig zult zijn. Omdat wij veel geïnteresseerden verwachten, delen wij de bijeenkomst op in drie tijdsloten van elk drie kwartier met steeds een kwartier ertussen (zie hieronder). In uw aanmeldingsmail kunt u aangeven welk tijdslot uw voorkeur heeft. Ook kunt u zich via onderstaand e-mailadres aanmelden zonder een tijdslot door te geven. In dat geval zult u binnenkort een willekeurig tijdslot toegewezen krijgen per e-mail.

Tijdslot 1: 18.00-18.45
Tijdslot 2: 19.00-19.45
Tijdslot 3: 20.00-20.45

Graag tot ziens op dinsdag 12 juli!

01.11 2021

Ontwikkelingsupdate

In de ontwikkeling van de plannen voor ROTO is de historische gelaagdheid van het Roto-gebied een belangrijk thema. Zo zullen de hallen met sheddaken worden behouden om het historische karakter voort te zetten. De bedrijvigheid rondom dit pand in combinatie met de cultuurhistorische waarde maakt Roto een interessante woonomgeving.

Door de combinatie van wonen en werken op deze locatie wordt een aantrekkelijk stedelijk gebied ontwikkeld voor doelgroepen die op dit moment hun plek nog niet weten te vinden in de stad. Tevens draagt deze combinatie bij aan de economische ontwikkeling van Deventer. De rijke geschiedenis van het Roto-terrein in combinatie met de ligging tussen verschillende werkgebieden resulteert in een dynamische buurt met hoge verblijfskwaliteit.

Roto wordt een wijk die nieuwe doelgroepen aantrekt:

De young professional:

– die aantrekkelijk en betaalbaar wil wonen in de nabijheid van werk;
– de levendige binnenstad in korte nabijheid wenst;
– en wil profiteren van de locatie als scharnierpunt van de kennisas.

De vitale ouderen:

– die willen wonen in een wijk met stedelijk karakter;
– wensten te profiteren van de hoofdgroenstructuur van Deventer en de nabijheid van de binnenstad;
– en graag recreëren bij het nabijgelegen water.

De creatieve stedeling:

– die de ideale combinatie van wonen en werken waardeert;
– wil wonen in een inspirerende omgeving met een rijke historie;
– en de vrijheid om te innoveren en experimenteren hoog in het vaandel heeft staan.

08.06 2021

Intentieovereenkomst

Als uitkomst van de afstemming met de gemeente Deventer is er een Intentieovereenkomst getekend. Er zijn drie mogelijke scenario’s voor de invulling van het terrein ontwikkeld die zullen worden voorgelegd aan de Focusgroep, een  groep Deventernaren die betrokkenheid met de herontwikkeling van dit gebied hebben. Op basis van de drie scenario’s en de reacties daarop wordt een Masterplan opgesteld. Nadat dit masterplan is goedgekeurd door de gemeente Deventer vormt dit de basis voor het opstellen van het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van Roto Deventer.

In de komende periode zullen er kleinschalige sloopwerken worden uitgevoerd. Het projectteam is daarbij steeds op zoek naar de mogelijkheden om materialen te hergebruiken bij de realisatie van de nieuwe ontwikkeling.